საერთაშორისო კონფერენცია
"მდგრადი განვითარების ლანდშაფტური განზომილება: კვლევა - დაგეგმარება - მართვა "
კონფერენციის თემატიკა უკავშირდება მდგრადი განვითარების,
ლანდშაფტური გეოგრაფიის და ეკოლოგიის, ლანდშაფტური დაგეგმარებისა და მართვის აქტუალურ საკითხებს.

მიძღვნილი ცნობილი გეოგრაფისა და კარტოგრაფის, ლანდშაფტმცოდნეობაში სივრცე-დროითი ანალიზის და სინთეზის თეორიული კონცეფციის ავტორის, საერთაშორისო გეოგრაფიული კავშირის (IGU) „ლანდშაფტური ანალიზის“ კომისიის დამფუძნებელისა და პირველი ხელმძღვანელის (2002-2006), თსუ-ის გეოინფორმატიკის და კარტოგრაფიის კათედრის გამგის (1981-2006),
პროფესორის, ნიკოლოზ ბერუჩაშვილის (1947-2006) 70 წლის იუბილესადმი.
4-6 ოქტომბერი 2017 თბილისი, საქართველო

ნიკო ბერუჩაშვილი ველზე მუშაობისას, სატყეო პროექტი, 2004

ნ. ბერუჩაშვილი. „აჭარის სემაფორული რუკა“. ფრაგმენტი, 2005

სკოლის მოსწავლეები ადგენენ რუკას

ნიკო ბერუჩაშვილი, ანდრეი კუშლინი და სხ. საერთაშორისო კონფერენციაზე „კრიტიკული ტერიტორიები ლანდშაფტში: თეორია, პრაქტიკა“, საქართველოს გეოგრაფიული საზოგადოება, 2004

სტუდენტური პრაქტიკა ლანდშაფტმცოდნეობაში პროფ. ნ. ბერუჩაშვილის ხელმძღვანელობით. მარტყოფის სტაციონარის მიდამოები, თეთრი კლდე

სტუდენტური პრაქტიკა ლანდშაფტმცოდნეობაში, იალნოს ქედი

აშოტ ხოეციანი, ნიკო ბერუჩაშვილი, ბელაზიოროვი, მ. მუსეიბოვი. თბილისი, 2003

კავკასიის გეოპოლიტიკური ატლასი. პირველი გამოცემა ფრანგულ ენაზე, 1996

ნიკო ბერუჩაშვილის მონოგრაფია „კავკასია: ლანდშაფტები, მოდელები, ექსპერიმენტები“, 1995

ნიკო ბერუჩაშვილი ბრაზილიაში, 2005

საერთაშორისო კონფერენციაზე „ მაღალი საკონსერვაციო ღირებულების ტყეები“ არხანგელსკში, 2005

სორბონის რექტორი რ. პიტი, მისი მეუღლე, ჟ. რადვანი, რექტორი რ. ლორთქიპანიძე, პროფ. ნ. ბერუჩაშვილი, პარიზში, სამაგისტრო პროგრამის „გარემოს დინამიკა და რისკები“, 2004

მარტყოფის სტაციონარი.

ნიკო ბერუჩაშვილი, ჟან რადვანი, პიერ ტორეზი. საერთაშორისო კონფერენციაზე დომბაიში, 2004

ხედი იალნოს ქედზე, 2003

კავკასიის გეოპოლიტიკური ატლასი. მეოთხე გამოცემა ქართულ ენაზე, 2011

საერთაშორისო კონფერენციის მონაწილეები მარტყოფის სტაციონარზე, 2004

ფოტოგალერეა

ფრაგმენტი. საპილოტო ტერიტორიები. ლანდშაფტურ-ეკოლოგიური კარკასისათვის, 1999 – 2006 წწ.

კედლიანი ტერასები სამცხეში, 2014

ნიკო ბერუჩაშვილი და მელენტი სანებლიძე, 1970-ანი წლეები

აკად. ანდრეი კაპიცა და ნიკო ბერუჩაშვილი, 1979 წელი

ნ. ბერუჩაშვილი. კავკასიის გის-ის მონაცემთა ბაზის სტრუქტურა

ივანე ჯავახიშვილის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი ,
საქართველოს ალექსანდრე ჯავახიშვილის სახელობის გეოგრაფიული საზოგადოება.
საერთაშორისო გეოგრაფიული კავშირის (IGU) ლანდშაფტური ანალიზისა და ლანდშაფტური დაგეგმარების კომისია

  Geo Eng
ნ.ლ. ბერუჩაშვილი კონფერენციის თემები ორგკომიტეტი სტატიისა და თეზისების წარდგენა ვადები სპონსორები ღონისძიების ადგილი სასტუმროში განთავსება პროგრამა პუბლიკაციები კონფერენდიციის ICLDS ფოტო ალბომი  
 

მონაწილეები


შარაშენიძე
იხილეთ სრულად
ელ-ფოსტა: მევენახეობის შეფასებითი კარტოგრაფირება (კახეთის რეგიონის მაგალითზე)
მოხსენების სათაური: შეფასებითი რუკა, ზედაპირის დახრილობა, ექსპოზიცია, მონაცემთა ბაზა.
ავტორი(ები): მანანა შარაშენიძე
მომხსენებელი: შეფასებითი რუკა, ზედაპირის დახრილობა, ექსპოზიცია, მონაცემთა ბაზა.
საკვანძო სიტყვები: მ. შარაშენიძე. აბსტრაქტი.docx
Gegechkori arngegechkori@yahoo.com
იხილეთ სრულად
ელ-ფოსტა: The ‘borealization’ event of the Caucasus biota and its main stages in the Late Cenozoic
მოხსენების სათაური: Caucasus, ‘borealization’, Late Cenozoic
ავტორი(ები): Arnold Gegechkori
მომხსენებელი: Caucasus, ‘borealization’, Late Cenozoic
საკვანძო სიტყვები: Abstract.docx
აბსტრაქტი: Abstract.docx
ნიკოლაიშვილი dali.nikolaishvili@tsu.ge
იხილეთ სრულად
ელ-ფოსტა: საქართველოს ლანდშაფტების წყლის რესურსების შეფასება
მოხსენების სათაური: ლანდშაფტი, წყლის რესურსები
ავტორი(ები): დალი ნიკოლაიშვილი
მომხსენებელი: ლანდშაფტი, წყლის რესურსები
საკვანძო სიტყვები: Dali Nikolaishvili_Abstract.docx
აბსტრაქტი: Dali Nikolaishvili_Abstract.docx
Таликадзе dj50@rambler.ru
იხილეთ სრულად
ელ-ფოსტა: Методика комплексной оценки геоэкологических условий питьевого водоснабжения городов
მოხსენების სათაური: геоэкологические условия, питьевое водоснабжение, устойчивость гидрогеологической среды, качество воды, урбанизация
ავტორი(ები): Таликадзе Давид
მომხსენებელი: геоэкологические условия, питьевое водоснабжение, устойчивость гидрогеологической среды, качество воды, урбанизация
საკვანძო სიტყვები:
აბსტრაქტი:
გუბელაძე eka-gubeladze@mail.ru
იხილეთ სრულად
ელ-ფოსტა: ქუთაისის ცენტრალურ ქუჩებზე მერქნიან მცენარეთა ბიო–ეკოლოგიური თავისებურებანი
მოხსენების სათაური: გამწვანება; ფენოლოგია.
ავტორი(ები): ეკატერინა გუბელაძე
მომხსენებელი: გამწვანება; ფენოლოგია.
საკვანძო სიტყვები: ეკატერინა გუბელაძე_თემა_ლანდშაფტის რეაგირება კლიმატის ცვლილებაზე.docx
სალუქვაძე elene.salukvadze@gmail.com
იხილეთ სრულად
ელ-ფოსტა: საქართველოს მთიანი რეგიონებისთვის დამახასიათებელი ფიტოცენოზების რადიობიოლოგიური ასპექტები
მოხსენების სათაური: მთიანი რეგიონები, ფიტოცენოზები, რადიობიოლოგიური ასპექტები
ავტორი(ები): მ. გოგებაშვილი
მომხსენებელი: მთიანი რეგიონები, ფიტოცენოზები, რადიობიოლოგიური ასპექტები
საკვანძო სიტყვები: Salukvadze E. Ivanishv.Gogeb.. -Konf.-2017.doc
დავითაია eter.davitaia@tsu.ge
იხილეთ სრულად
ელ-ფოსტა: ლანდშაფტის ფუნქციონირების ენერგეტიკული დონე და მისი განმსაზღვრელი ძირითადი პარამეტრები
მოხსენების სათაური: ბტკ-ს ენერგეტიკული დონე, ფოტოსინთეზურად აქტიური რადიაცია, ფუნქციონირება, გეომასების მუშაობა
ავტორი(ები): ეთერ დავითაია
მომხსენებელი: ბტკ-ს ენერგეტიკული დონე, ფოტოსინთეზურად აქტიური რადიაცია, ფუნქციონირება, გეომასების მუშაობა
საკვანძო სიტყვები: რეზიუმე.docx
აბსტრაქტი: რეზიუმე.docx
პაპაშვილი ir.papa@hotmail.com
იხილეთ სრულად
ელ-ფოსტა: შავი ზღვის სანაპირო ზონის მდ.მდ. სუფსა-ნატანების შორის მონაკვეთის განვითარების თავისებურებანი
მოხსენების სათაური: ნაპირგასწვრივი ნატანის ნაკადი, წყალქვეშა კანიონი, ლითოდინამიკური პროცესები
ავტორი(ები): ირაკლი პაპაშვილი
მომხსენებელი: ნაპირგასწვრივი ნატანის ნაკადი, წყალქვეშა კანიონი, ლითოდინამიკური პროცესები
საკვანძო სიტყვები: ირ აბს ურეკ.doc
აბსტრაქტი: ირ აბს ურეკ.doc
ოჩხიკიძე iza.ochkhikidze@mail.ru
იხილეთ სრულად
ელ-ფოსტა: თემატური პარკი ქვეყნის ტურისტული პოტენციალის პოპულარიზაციის მიზნით
მოხსენების სათაური: კულტურული ლანდშაფტები, ბუნებრივი მემკვიდრეობა და ეკოტურიზმი
ავტორი(ები): იზა ოჩხიკიძე
მომხსენებელი: კულტურული ლანდშაფტები, ბუნებრივი მემკვიდრეობა და ეკოტურიზმი
საკვანძო სიტყვები: ი. ოჩხიკიძე _თემატური პარკი ქვეყნის ტურისტული პოტენციალის პოპულარიზაციის მიზნით.docx
Ясовеев jasoveev.marat2016@yandex.ru
იხილეთ სრულად
ელ-ფოსტა: Перспективы развития малой гидроэнергетики в контексте устойчивого развития
მოხსენების სათაური: Гидроэнергетика,гидроэнергетический потенциал малых рек
ავტორი(ები): Ясовеев Марат Гумерович
მომხსენებელი: Гидроэнергетика,гидроэнергетический потенциал малых рек
საკვანძო სიტყვები: ясовеев_абстракт.docx
აბსტრაქტი: ясовеев_абстракт.docx
კუბეცია kord57@inbox.ru
იხილეთ სრულად
ელ-ფოსტა: იმერეთის რეგიონის ლანდშაფტურ-ეკოლოგიური ანალიზი (კარტოგრაფიული ინტერპრეტაცია)
მოხსენების სათაური: ლანდშაფტურ-ეკოლოგიური, მდგრადი განვითარება,ჰიფსომეტრია.ჰორიზონტალები,რაციონალური ბუნებათსარგებლობა
ავტორი(ები): მზია კუბეცია
მომხსენებელი: ლანდშაფტურ-ეკოლოგიური, მდგრადი განვითარება,ჰიფსომეტრია.ჰორიზონტალები,რაციონალური ბუნებათსარგებლობა
საკვანძო სიტყვები: m.kubecia.docx
აბსტრაქტი: m.kubecia.docx
ლაოშვილი laoshvilizura@gmail.com
იხილეთ სრულად
ელ-ფოსტა: GWP-ს კორპორაციული გეოინფორმაციული სისტემა
მოხსენების სათაური: კორპორაციული გეოინფორმაციული სისტემა, გეომონაცემები, ბილინგი
ავტორი(ები): ზურაბ ლაოშვილი
მომხსენებელი: კორპორაციული გეოინფორმაციული სისტემა, გეომონაცემები, ბილინგი
საკვანძო სიტყვები: ზ. ლაოშვილი.docx
აბსტრაქტი: ზ. ლაოშვილი.docx
ფიფია m.pipia@gtu.ge
იხილეთ სრულად
ელ-ფოსტა: კლიმატის ცვლილების ფონზე სეტყვიანობის დინამიკა კახეთის რეგიონში
მოხსენების სათაური: კლიმატის ცვლილება,სეტყვა,სეტყვიან დღეთა რაოდენობა, გლობალური დათბობა
ავტორი(ები): მიხეილ ფიფია
მომხსენებელი: კლიმატის ცვლილება,სეტყვა,სეტყვიან დღეთა რაოდენობა, გლობალური დათბობა
საკვანძო სიტყვები: abstraqti_m.pipia.docx
აბსტრაქტი: abstraqti_m.pipia.docx
Tatishvili m.tatishvili@gtu.ge
იხილეთ სრულად
ელ-ფოსტა: Earth Observing System Satellite data applications in Georgia
მოხსენების სათაური: Satellite data, vegetation index, derived indices, prediction model
ავტორი(ები): M.Tatishvili
მომხსენებელი: Satellite data, vegetation index, derived indices, prediction model
საკვანძო სიტყვები: tatishvili-tsu-2017.docx
აბსტრაქტი: tatishvili-tsu-2017.docx
Зиновьевич makarovvz@rambler.ru
იხილეთ სრულად
ელ-ფოსტა: Ландшафтное планирование как основа оптимизации природопользования в семиаридных регионах Европейской России (на примере Саратовской области)
მოხსენების სათაური: ландшафтное планирование, природный потенциал семиаридных ландшафтов, экологически ориентированное природопользование, Россия, Саратовская область
ავტორი(ები): Макаров Владимир Зиновьевич
მომხსენებელი: ландшафтное планирование, природный потенциал семиаридных ландшафтов, экологически ориентированное природопользование, Россия, Саратовская область
საკვანძო სიტყვები: Макаров_Пичугина_аннотация_2017_.doc
ელიზბარაშვილი mariam.elizbarashvili@tsu.ge
იხილეთ სრულად
ელ-ფოსტა: ლანდაფტური დაგეგმარება მდგრადი განვითარების ჭრილში
მოხსენების სათაური: ლანდშაფტუი დაგეგმარება
ავტორი(ები): მარიამ ელიზბარაშვილი
მომხსენებელი: ლანდშაფტუი დაგეგმარება
საკვანძო სიტყვები: landscape-planning_ME.doc
აბსტრაქტი: landscape-planning_ME.doc
ელიზბარაშვილი mariam.elizbarashvili@tsu.ge
იხილეთ სრულად
ელ-ფოსტა: ლანდაფტური დაგეგმარება მდგრადი განვითარების ჭრილში
მოხსენების სათაური: ლანდშაფტუი დაგეგმარება
ავტორი(ები): მარიამ ელიზბარაშვილი
მომხსენებელი: ლანდშაფტუი დაგეგმარება
საკვანძო სიტყვები: landscape-planning_ME.doc
აბსტრაქტი: landscape-planning_ME.doc
კუცია marinakutsia@mail.ru
იხილეთ სრულად
ელ-ფოსტა: მარტვილის კანიონის ბუნებრივი ლანდშაფტები და ეკო–ტურისტული პოტენციალი
მოხსენების სათაური: კულტურული ლანდშაფტები, ბუნებრივი მემკვიდრეობა და ეკოტურიზმი
ავტორი(ები): მარინა კუცია
მომხსენებელი: კულტურული ლანდშაფტები, ბუნებრივი მემკვიდრეობა და ეკოტურიზმი
საკვანძო სიტყვები: სტატიის რეზიუმე.docx
მელაძე meladzeg@gmail.com
იხილეთ სრულად
ელ-ფოსტა: შობადობის გლობალური ტენდენციები და მეორე დემოგრაფიული გადასვლის ასპექტები საქართველოში
მოხსენების სათაური: შობადობა, გლობალური, დემოგრაფია, მეორე დემოგრაფიული გადასვლა
ავტორი(ები): გიორგი მელაძე
მომხსენებელი: შობადობა, გლობალური, დემოგრაფია, მეორე დემოგრაფიული გადასვლა
საკვანძო სიტყვები: G.Meladze-Abstract.docx
აბსტრაქტი: G.Meladze-Abstract.docx
მელაძე meladzem@gmail.com
იხილეთ სრულად
ელ-ფოსტა: საქართველოს აღმოსავლეთ ტერიტორიაზე აგროკლიმატური მაჩვენებლების ცვლილება და გვალვების გახშირება გლობალური დათბობის პირობებში
მოხსენების სათაური: გლობალური დათბობა, აგროკულტურა, გვალვა, აქტიური ტემპერატურა, ნალექები
ავტორი(ები): მაია მელაძე
მომხსენებელი: გლობალური დათბობა, აგროკულტურა, გვალვა, აქტიური ტემპერატურა, ნალექები
საკვანძო სიტყვები: Abstract_MAIA MELADZE.docx
აბსტრაქტი: Abstract_MAIA MELADZE.docx
ალფენიძე melor07@mail.ru
იხილეთ სრულად
ელ-ფოსტა: კოლხეთის შავი ზღვისპირეთის მდრადი განვითარება და გეოეკოლოგიური პრობლემები
მოხსენების სათაური: ნაპირი, პლაჟი, ნაპირდაცვა, აბრაზია, ჭაობი
ავტორი(ები): მელორ ალფენიძე
მომხსენებელი: ნაპირი, პლაჟი, ნაპირდაცვა, აბრაზია, ჭაობი
საკვანძო სიტყვები: abstraqti.doc
აბსტრაქტი: abstraqti.doc
ალფენიძე Melor07@Mail.ru
იხილეთ სრულად
ელ-ფოსტა: კოლხეთის შავი ზღვისპირეთის მდრადი განვითარება და გეოეკოლოგიური პრობლემები
მოხსენების სათაური: საკვანძო სიტყვები: ნაპირი, პლაჟი, ნაპირდაცვა, აბრაზია, ჭაობი
ავტორი(ები): მელორ ალფენიძე
მომხსენებელი: საკვანძო სიტყვები: ნაპირი, პლაჟი, ნაპირდაცვა, აბრაზია, ჭაობი
საკვანძო სიტყვები: კოლხეთი.doc
აბსტრაქტი: კოლხეთი.doc
ბოლაშვილი nana.bolashvili@tsu.ge
იხილეთ სრულად
ელ-ფოსტა: მიგარიას მასივის კარსტული რელიეფი
მოხსენების სათაური: კარსტი, სპელეოლოგია, მღვიმე
ავტორი(ები): ნანა ბოლაშვილი
მომხსენებელი: კარსტი, სპელეოლოგია, მღვიმე
საკვანძო სიტყვები: Bolashvili.docx
აბსტრაქტი: Bolashvili.docx
ჩიხრაძე nchikhradze@yahoo.com
იხილეთ სრულად
ელ-ფოსტა: დამსწრე
მოხსენების სათაური: დამსწრე
ავტორი(ები): დამსწრე
მომხსენებელი: დამსწრე
საკვანძო სიტყვები:
აბსტრაქტი:
ჯამასპაშვილი neli.jamaspashvili@tsu.ge
იხილეთ სრულად
ელ-ფოსტა: ნიკო ბერუჩაშვილის შეტანილი წვლილი კარტოგრაფიისა და GIS- ის მეცნიერებაში
მოხსენების სათაური: კარტოგრაფია, გის-ი, რუკა, ლანდშაფტი
ავტორი(ები): ნელი ჯამასპაშვილი
მომხსენებელი: კარტოგრაფია, გის-ი, რუკა, ლანდშაფტი
საკვანძო სიტყვები: ნიკო ბერუჩაშვილის შეტანილი წვლილი კარტოგრაფიისა და GIS მეცნიერებაში.pdf
Пичугина pichuginan@mail.ru
იხილეთ სრულად
ელ-ფოსტა: Ландшафтное планирование как основа оптимизации природопользования в семиаридных регионах Европейской России (на примере Саратовской области)
მოხსენების სათაური: ландшафтное планирование, природный потенциал семиаридных ландшафтов, экологически ориентированное природопользование, Россия, Саратовская область
ავტორი(ები): Макаров Владимир Зиновьевич
მომხსენებელი: ландшафтное планирование, природный потенциал семиаридных ландшафтов, экологически ориентированное природопользование, Россия, Саратовская область
საკვანძო სიტყვები: Макаров_Пичугина_аннотация_2017_.doc
კილაძე ramaz.kiladze@gmail.com
იხილეთ სრულად
ელ-ფოსტა: მცენარეული საფარის მნიშვნელობა გარემომცველი ლანდშაფტების მიკროკლიმატის ფორმირებაში
მოხსენების სათაური: კულტურული ლანდშაფტები, ბუნებრივი მემკვიდრეობა და ეკოტურიზმი
ავტორი(ები): რამაზ კილაძე
მომხსენებელი: კულტურული ლანდშაფტები, ბუნებრივი მემკვიდრეობა და ეკოტურიზმი
საკვანძო სიტყვები: რ. კილაძე _მცენარეული საფარის მნიშვნელობა გარემომცველი ლანდშაფტების მიკროკლიმატის ფორმირებაში.docx
მაღლაკელიძე robertmaglakelidze@yahoo.com
იხილეთ სრულად
ელ-ფოსტა: პერცეფცია, როგორც ლანდშაფტის მეხუთე განზომილება და მისი მნიშვნელობა კულტურული ლანდშაფტების ესთეტიკური მოწყობის და მომსახურების საქმეში (თბილისის მაგალითზე)
მოხსენების სათაური: პერცეფცია, განზომილება, კულტურული ლანდშაფტი
ავტორი(ები): რობერტ მაღლაკელიძე
მომხსენებელი: პერცეფცია, განზომილება, კულტურული ლანდშაფტი
საკვანძო სიტყვები: რ. მაღლაკელიძე. აბსტრაქტი.docx
მაისურაძე romani.maisuradze@tsu.ge
იხილეთ სრულად
ელ-ფოსტა: მსხვილმასშტაბიანი ლანდშაფტური კვლევა-კარტოგრაფირება და კრიტიკული არეალების შესწავლა-გამოყოფის მნიშვნელობა გარემოს კონსერვაციისა და მდგრადი ბუნებათსარგებლობის მიზნით
მოხსენების სათაური: ლანდშაფტი,კონსერვაცია,ბუნებათსარგებლობა,მდგრადი განვითარება
ავტორი(ები): რომან მაისურაძე
მომხსენებელი: ლანდშაფტი,კონსერვაცია,ბუნებათსარგებლობა,მდგრადი განვითარება
საკვანძო სიტყვები: აბსტრაქტი_კონფერენცია_2017_რ.მ..docx
შეთეკაური shetekauri2yahoo.com
იხილეთ სრულად
ელ-ფოსტა: სვანეთის მაღალმთის ფლორა და მცენარეულობა ბ(ცენტრალური კავკასიონი)
მოხსენების სათაური: ფლორა და მცენარეულობა, ენდემიზმი, მაღალი მთა, სვანეთი, ცენტრალური კავკასიონი
ავტორი(ები): სამილ შეთეკაური
მომხსენებელი: ფლორა და მცენარეულობა, ენდემიზმი, მაღალი მთა, სვანეთი, ცენტრალური კავკასიონი
საკვანძო სიტყვები:
აბსტრაქტი:
დონაძე tsetsilia.donadze@tsu.ge
იხილეთ სრულად
ელ-ფოსტა: გლაციალური ღვარცოფები (დარიალის ხეობის, კოლკის და ალმა-ათის მაგალითზე)
მოხსენების სათაური: სერჯი, ლაჰარი, ღვარცოფი, კატასტროფა
ავტორი(ები): ცეცილია დონაძ
მომხსენებელი: სერჯი, ლაჰარი, ღვარცოფი, კატასტროფა
საკვანძო სიტყვები: ც. დონაძე, თ. თიგიშვილი.docx
ტრაპაიძე vazha.trapaidze@tsu.ge
იხილეთ სრულად
ელ-ფოსტა: საქართველოს ზოგიერთი მდინარის მაქსიმალური ჩამონადენის პარამეტრული შეფასება
მოხსენების სათაური: წყალდიდობა, წყალმოვარდნა, მაქსიმალური ჩამონადენი, შემთხვევითი პროცესი
ავტორი(ები): დ. კერესელიძე
მომხსენებელი: წყალდიდობა, წყალმოვარდნა, მაქსიმალური ჩამონადენი, შემთხვევითი პროცესი
საკვანძო სიტყვები: Kereselidze_ICLDS-2017.docx
აბსტრაქტი: Kereselidze_ICLDS-2017.docx
სეფერთელაძე zura_sep@mail.ru
იხილეთ სრულად
ელ-ფოსტა: აჭარის სუბტროპიკულ-ჰუმიდური აგროლანდშაფტების ზონირება მრავალფაქტორული მიდგომით
მოხსენების სათაური: აგროლანდშაფტი, ზონირება, მრავალფქტორული მიდგომა, ჰუმიდური, ჰიდროთერმული კოეფიციენტი, ტენის დეფიციტი.
ავტორი(ები): ზურაბ სეფერთელაძე
მომხსენებელი: აგროლანდშაფტი, ზონირება, მრავალფქტორული მიდგომა, ჰუმიდური, ჰიდროთერმული კოეფიციენტი, ტენის დეფიციტი.
საკვანძო სიტყვები: აბსტრაქტი.docx
აბსტრაქტი: აბსტრაქტი.docx