საერთაშორისო კონფერენცია
"მდგრადი განვითარების ლანდშაფტური განზომილება: კვლევა - დაგეგმარება - მართვა "
კონფერენციის თემატიკა უკავშირდება მდგრადი განვითარების,
ლანდშაფტური გეოგრაფიის და ეკოლოგიის, ლანდშაფტური დაგეგმარებისა და მართვის აქტუალურ საკითხებს.

მიძღვნილი ცნობილი გეოგრაფისა და კარტოგრაფის, ლანდშაფტმცოდნეობაში სივრცე-დროითი ანალიზის და სინთეზის თეორიული კონცეფციის ავტორის, საერთაშორისო გეოგრაფიული კავშირის (IGU) „ლანდშაფტური ანალიზის“ კომისიის დამფუძნებელისა და პირველი ხელმძღვანელის (2002-2006), თსუ-ის გეოინფორმატიკის და კარტოგრაფიის კათედრის გამგის (1981-2006),
პროფესორის, ნიკოლოზ ბერუჩაშვილის (1947-2006) 70 წლის იუბილესადმი.
4-6 ოქტომბერი 2017 თბილისი, საქართველო

ნიკო ბერუჩაშვილი ველზე მუშაობისას, სატყეო პროექტი, 2004

ნ. ბერუჩაშვილი. „აჭარის სემაფორული რუკა“. ფრაგმენტი, 2005

სკოლის მოსწავლეები ადგენენ რუკას

ნიკო ბერუჩაშვილი, ანდრეი კუშლინი და სხ. საერთაშორისო კონფერენციაზე „კრიტიკული ტერიტორიები ლანდშაფტში: თეორია, პრაქტიკა“, საქართველოს გეოგრაფიული საზოგადოება, 2004

სტუდენტური პრაქტიკა ლანდშაფტმცოდნეობაში პროფ. ნ. ბერუჩაშვილის ხელმძღვანელობით. მარტყოფის სტაციონარის მიდამოები, თეთრი კლდე

სტუდენტური პრაქტიკა ლანდშაფტმცოდნეობაში, იალნოს ქედი

აშოტ ხოეციანი, ნიკო ბერუჩაშვილი, ბელაზიოროვი, მ. მუსეიბოვი. თბილისი, 2003

კავკასიის გეოპოლიტიკური ატლასი. პირველი გამოცემა ფრანგულ ენაზე, 1996

ნიკო ბერუჩაშვილის მონოგრაფია „კავკასია: ლანდშაფტები, მოდელები, ექსპერიმენტები“, 1995

ნიკო ბერუჩაშვილი ბრაზილიაში, 2005

საერთაშორისო კონფერენციაზე „ მაღალი საკონსერვაციო ღირებულების ტყეები“ არხანგელსკში, 2005

სორბონის რექტორი რ. პიტი, მისი მეუღლე, ჟ. რადვანი, რექტორი რ. ლორთქიპანიძე, პროფ. ნ. ბერუჩაშვილი, პარიზში, სამაგისტრო პროგრამის „გარემოს დინამიკა და რისკები“, 2004

მარტყოფის სტაციონარი.

ნიკო ბერუჩაშვილი, ჟან რადვანი, პიერ ტორეზი. საერთაშორისო კონფერენციაზე დომბაიში, 2004

ხედი იალნოს ქედზე, 2003

კავკასიის გეოპოლიტიკური ატლასი. მეოთხე გამოცემა ქართულ ენაზე, 2011

საერთაშორისო კონფერენციის მონაწილეები მარტყოფის სტაციონარზე, 2004

ფოტოგალერეა

ფრაგმენტი. საპილოტო ტერიტორიები. ლანდშაფტურ-ეკოლოგიური კარკასისათვის, 1999 – 2006 წწ.

კედლიანი ტერასები სამცხეში, 2014

ნიკო ბერუჩაშვილი და მელენტი სანებლიძე, 1970-ანი წლეები

აკად. ანდრეი კაპიცა და ნიკო ბერუჩაშვილი, 1979 წელი

ნ. ბერუჩაშვილი. კავკასიის გის-ის მონაცემთა ბაზის სტრუქტურა

ივანე ჯავახიშვილის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი ,
საქართველოს ალექსანდრე ჯავახიშვილის სახელობის გეოგრაფიული საზოგადოება.
საერთაშორისო გეოგრაფიული კავშირის (IGU) ლანდშაფტური ანალიზისა და ლანდშაფტური დაგეგმარების კომისია

  Geo Eng
ნ.ლ. ბერუჩაშვილი კონფერენციის თემები ორგკომიტეტი სტატიისა და თეზისების წარდგენა ვადები სპონსორები ღონისძიების ადგილი სასტუმროში განთავსება პროგრამა პუბლიკაციები კონფერენდიციის ICLDS ფოტო ალბომი  
 
კომიტეტები
საორგანიზაციო კომიტეტი:
პროფ. ნოდარ ელიზბარაშვილი - კონფერენციის თავმჯდომარე
პროფ. დალი ნიკოლაიშვილი – კონფერენციის თავმჯდომარის მოადგილე
ასოც. პროფ. თენგიზ გორდეზიანი – აღმასრულებელი მდივანი
ასოც. პროფ. მარიამ ელიზბარაშვილი
ასოც. პროფ. რობერტ მაღლაკელძე
დოქ. ნელი ჯამასპაშვილი
დოქ. რომან მაისურაძე
ნინო პაიჭაძე 
მანანა შარაშენიძე 
კახა მღებრიშვილი -საიტი

საერთაშორისო პროგრამული  კომიტეტი:

Ronald Abler – Professor, Pennsylvania State University, University Park, Pennsylvania, USA
Mauro Agnoletti – Professor, University of Florence, Florence, Italy
Per Angelstam – Professor, Swedish University of Agricultural Sciences, Uppsala, Sweden
Vitaly Belozerov – Professor, North, Caucasus Federal University, Stavropol, Russia
Vitaly Bratkov – Professor, Moscow State University of Geodesy and Cartography, Moscow, Russia
Anne Buttimer – Professor, University College Dublin, Dublin, Ireland
Liding Chen – Professor, Chinese Academy of Sciences, Beijing, China
Kirill Chistyakov – Professor, Saint Petersburg State University, Saint Petersburg, Russia
Anja Gassner – Programme Leader, World Agroforestry Center, Nairobi, Kenya
Mykhailo Grodzynskyi – Professor, Taras Shevchenko National University of Kyiv, Kyiv, Ukraine
Nikolay Kasimov – Academician, Lomonosov Moscow State University, Moscow, Russia
Ashot Khoetsyan – Professor, Armenian, State Pedagogical University, Yerevan, Armenia
Andrey Kushlin – Deputy Director, Forestry Department, FAO, Rome, Italy
Richard Laganier – Professor, Université Paris Diderot, Paris, France
Vladimir Makarov – Professor, Saratov National Research State University, Saratov, Russia
Ramiz Mammadov – Academician, Azerbaijan National Academy of Sciences, Baku, Azerbaijan
Heino Meessen - Dr., University of Bern, Bern, Switzerland
Münir Öztürk,– Professor, Ege University, Izmir, Turkey
Rumen Penin – Professor, Sofia University "St. Kliment Ohridski", Sofia, Bulgaria
Jean-Robert Pitte – Professor, Université Paris-Sorbonne, Paris, France
Jean Radvanyi - Dr. Professor at the State Institute for Eastern Languages and Civilisations
 (INALCO), Director of the Centre de Recherches Europes Eurasie, Paris, France
Margaret Robertson - Professor, La Trobe University, Melbourne, Australia
Álvaro Sánchez Crispin – Professor, National Autonomous University of Mexico, Mexico City, Mexico
Yuri Semenov - Dr., Russian Academy of Sciences – Siberian Branch, Irkutsk, Russia
Kalev Sepp - Professor, Estonian University of Life Sciences, Tartu, Estonia
Eklabya Sharma – Programme Manager, International Centre for Integrated Mountain Development (ICIMOD), Kathmandu, Nepal

ეროვნული პროგრამული  კომიტეტი:

რამაზ  ხომერიკი – ასოც. პროფ., დეკანი, ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკ., თსუ
სოსო  სალუქვაძე – პროფ.,  სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკ., თსუ
დავიდ  კერესელიძე – პროფ., გეოგრაფიის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი, ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკ., თსუ
ნოდარ  ელიზბარაშვილი – პროფ., ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკ., თსუ
ლია  მაჭავარიანი – პროფ., ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკ., თსუ
ნანა  ბოლაშვილი – დოქტ., დირექტორი, ვახუშტი ბაგრატიონის გეოგრაფიის ინსტიტუტი, თსუ. საქაეთველოს გეოგრაფიული საზოგადოების პრეზიდენტი
დალი  ნიკოლაიშვილი – პროფ., ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკ., თსუ, საქაეთველოს გეოგრაფიული საზოგადოების ვიცე-პრეზიდენტი
ზურაბ  სეფერთელაძე – პროფ., ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკ., თსუ
მარიამ  ელიზბარაშვილი - ასოც.პროფ., ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკ., თსუ
გია  მელაძე - ასოც.პროფ., ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკ., თსუ
მელორ  ალფენიძე –  პროფ., საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკ., სოხუმის სუ
ბესიკ  კალანდაძე – ასოც. პროფ., ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკ., თსუ
ვაჟა  ტრაპაიძე – ასოც. პროფ., ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკ., თსუ
ლამზირა  ლაღიძე –  ასოც. პროფ., ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკ., თსუ
ნელი  ჯამასპაშვილი - გეოგრაფიის დოქ.,  ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკ., თსუ
თენგიზ  ცინცაძე – დოქტ., დირეტორი,ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტი, სტუ
ანთაზ  ქიქავა  – პროფ., გეოგრაფიის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი, საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა და ჯანდაცვის ფაკ., ბსუ
გია  სოფაძე – დოქტ., მდგრადი განვითარების კავშირი „ეკოხედვა“